Kallelse och handlingar till årsmöte 2020

Välkomna på årsmöte 2020
Tid: Den 24 februari kl. 18.30
Plats: Bälinge församlingshem, Bindarvägen 10, Bälinge

Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Välkomna!

Kallelse
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsredovisning. Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 2019
Revisorernas utlåtande
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020
Styrelsens förslag

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter