Stadgar

Stadgar för våran förening finner du här, Bälinge ryttaförening använder sig utav Svenska ridsportsförbundets (SvRF) typstadgar för föreningar. I stadgarna finner du all information som kan vara behjälplig inför exempelvis ett årsmöte. Det står bland annat hur en motion, inför årsmöte, måste inkomma till styrelsen och även hur långt tid innan föreningen måste kalla till årsmöte samt all information om rösträtt under ett årsmöte eller extra instatt medlemsmöte. 

Stadgar, reviderade 2022-02-27