Inför klubbtävling

Start på ridskolehäst
Inom kort kommer det att vara obligatoriskt med Orange kort för att få starta i klubbtävling på ridskolehäst. Grönt kort gäller inte för start på ridskolehäst. Redan nu förväntas du ha läst igenom och följa vårt tävlingsreglemente där du bland annat får reda på vad du och hästen ska/får ha för utrustning.

Start på privathäst
Orange eller Grönt kort krävs för att få starta klubbtävling på privathäst.

Skaffa Orange kort
Orange kort får du genom att gå en Orange kort-kurs som anordnas av ridskolan. På kursen får man lära sig hur man tävlar och vilka regler som finns. Kommande kurstillfällen finns i kalendariet på startsidan.

Skaffa Grönt kort
Grönt kort-kurser anordnas på föreningsnivå. Läs mer om Grönt kort på Svenska ridsportförbundets sidor. 

Tävlingsreglemente
Här finns föreningens tävlingsreglemente.