Bälinge ryttarförening är en ridskola som passar alla elever i alla åldrar och i olika utbildningsnivå. Föreningen drivs i ideell regi med fast anställt personal och en styrelse, föreningen driver ridskoleverksamheten. Föreningen äger själva de flesta av ridskolehästarna. På anläggningen i Bemersberg har vi ett stort stall, två mindre stall, ridhus, uteridbana, sommar -och vinterhagar samt fina ridstigar runt omkring. Ridskolan driver även uppstallning för privatryttare i mindre skara som har tillgång till anläggningen fullt ut.

Vi har ett 20-tal hästar i flera storlekar, allt från mindre ponnier till större hästar. Alla hästar är trygga i sin roll som lärare åt våra elever och är välutbildade. 

Hos oss är det ett 20-tal lektioner per termin innehållande dressyr, hoppning, markarbete, teori samt uteritt i mindre skara. Vi har även grupper som enbart innehåller hoppning eller dressyr. Vi erbjuder även kurser under lov så som ridläger under sommarhalvåret och en del julkurser på jullovet. Vi har system för hur grupperna är indelade och mål som varje elev ska nå får att byta nivå. När man ridit ett tag kan man börja rida i träningsgrupp, träningsgrupperna är de som rider mer förberedande för att i framtiden kunna tävla. Vi anordnar flera klubbtävlingar i hoppning och dressyr där alla får delta, samt ett flertal pay&jumps/dressage under terminen som träningseleverna får delta på. Vi har även hästlekis för de allra minsta barnen.

Föreningen har även en ungdomssektions (US) samt en styrelse i ungdomssektionen. US annordnar flertal aktiviteter för alla barn och ungdomar under terminerna.

Vill du börja rida hos oss? Skicka ett mail till balingeryttarforening@gmail.com, berätta kort om vilken nivå du befinner dig på så kan vi hjälpa till att placera dig i en grupp som passar. 

Hoppas vi syns i stallet!