Valberedningen

Det är valberedningens uppgift att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner i föreningen. Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Valberedningen jobbar aktivt från årsmöte till årsmöte för att på bästa sätt kunna komplettera styrelsen med nya personer. Vill du komma i kontakt med valberedningen? Nedan finner du kontaktuppgifter till valberedningen.

Maria Sjöstedt, sammankallande
Sofie Lindberg
Mia Lindgren

073-991 74 18
070-766 21 39
070-347 22 82

mariasjostedt83@gmail.com
sofie.storvreta@me.com
miai72@hotmail.com