Valberedningen

Valberedningens uppgift

Det är valberedningens uppgift att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner i föreningen. Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna.

Valberedningen jobbar aktivt från årsmöte till årsmöte för att på bästa sätt kunna komplettera styrelsen med nya personer.

Vill du komma i kontakt med valberedningen? Här finner du kontaktuppgifter till valberedningen.

Kontakt

Marika Lange
marikalange@hotmail.com

Kristina Rågfälts
klicket100@gmail.com

Anna Rincón
rincon.anna@gmail.com