Årsmöteshandlingar till årsmöte den 5 mars kl. 15 i Bälinge bygdegård

Välkomna på årsmöte den 5 mars kl 15 i Bälinge bygdegård.

Årsmöteshandlingar:
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Årsredovisning 2022
Resultatrapport 2022
Budget 2023
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag

Inga motioner har inkommit. 
 
Varmt välkomna!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter