Kallelse och handlingar till extra allmänt möte den 18 oktober

Välkomna på extra allmänt möte den 18 oktober kl. 18 i Skuttunge bygdegård.

Med anledning av rådande läge vill vi gärna att man anmäler sin närvaro senast den 11 oktober till balingeryttarforening@gmail.com

Efter mötet finns möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

Varmt välkomna!

Kallelse
Dagordning
Styrelsens förslag - revidering av stadgar
Förslag på nya stadgar
Svenska Ridsportförbundet - Förslag på stadgeändringar
Styrelsens förslag - Tillägg till medlemsavgiften för 2021
Valberedningens förslag

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter