Valberedningen söker dig!

Hej alla medlemmar!
 
Bälinge ryttarförening behöver en ny ordförande.

Valberedningen för Bälinge ryttarförening har bl.a. som uppgift att förbereda val till vilka som ska ingå i föreningens styrelse. Till detta vill vi gärna ha din hjälp .
 
Ordförande Kim Johansson Hjort har lämnat uppdraget och posten behöver därför tillsättas på nytt. Väljs en för styrelsen helt ny ordförande förblir resterande medlemmar densamma. Väljs en befintlig ledamot i styrelsen till ordförande ska en ny ledamot väljas in i dennes ställe.
 
Har du förslag på någon du tror passar bra till uppdraget kan du nominera den personen. Fråga först personen om den vill bli föreslagen till den aktuella posten.
Skicka dina nomineringar via e-post eller prata med någon i valberedningen senast den 1 oktober.

Ange dessa uppgifter när du nominerar:
Personens namn och telefon eller e-post
Vilket förtroendeuppdrag som avses
En kort motivering till varför du tycker personen bör vara med i styrelsen

Valberedningen
Maria Sjöstedt, mariasjostedt83@gmail.com
Sofie Lindberg, sofie.lindberg@me.com
Mia Lindgren, miai72@hotmail.com

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vakant

Ledamöter
Susanne Widström, vald till årsmötet 2022
Marika Lange, vald till årsmötet 2022
Ragne Tibblin, vald till årsmötet 2022
Sophie Håkansson, vald till årsmötet 2021
Jessica Bräck, vald till årsmötet 2021
Pernilla Ekfeldt, vald till årsmötet 2021

Suppleanter
Johanna Wahlberg, vald till årsmötet 2021
Linda Nyberg, vald till årsmötet 2021

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter