Information från valberedningen inför nomineringsarbetet 2020

Hej alla medlemmar

Bälinge ryttarförening behöver några nya personer till styrelsen för 2020.
Valberedningens uppgift är bl.a. att till föreningens styrelsemöte i februari förbereda val till vilka som ska ingå i vår styrelse. Till detta vill vi gärna ha din hjälp .
 
Vi behöver minst tre nya ledamöter och en suppleant. Har du förslag på någon du tror passar bra till ett uppdrag så kan du enkelt nominera personen till det. Fråga helst först den du nominerar om hen vill bli föreslagen till den aktuella posten.

Ordförande väljs på två år
Kim Johansson Hjort           I tur att avgå. Vill bli omvald.

Ledamöter väljs på två år
Susanne Widström               I tur att avgå. Vill bli omvald.
Marika Lange                       I tur att avgå. Vill bli omvald.
Ragne Tibblin                      I tur att avgå.
Camilla Bülow Nordlund    Avgår i förtid. (Vakans 1 år)                                           
Petra Juremalm                    Avgår i förtid. (Vakans 1 år) 
Pernilla Ekfeldt                    1 år kvar. Kvar resterande period. 
                                                        
Suppleanter väljs på ett år
Jessica Bräck                        I tur att avgå. Vill bli omvald.
Linda Nyberg                      I tur att avgå.

Skicka dina förslag via e-post eller prata med någon i valberedningen senast 28/1,
se kontaktuppgifter nedan.


Uppge dessa uppgifter:
  • Den nominerades namn och gärna kontaktuppgifter
  • Vilket förtroendeuppdrag som avses
  • En kort motivering till varför personen bör ingå i styrelsen

Valberedningen:          
Maria Sjöstedt, mariasjostedt83@gmail.com
Sofie Lindberg, sofie.storvreta@me.com
Mia Lindgren, miai72@hotmail.com
                                

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter