OBS! Nytt Extra allmänt medlemsmöte

På grund av felaktig kallelse till Extra allmänt medlemsmöte kommer här nu en ny kallelse till ett nytt möte.