Nivåer

Grupperna är inte statiska på det sättet att varje individs utveckling styrs av gruppens nivå. En del grupper har en större spännvidd vad gäller ryttarnas förmåga medan andra grupper är mer homogena. Instruktörerna kan med sin kompetens och erfarenhet anpassa övningarna på så sätt att varje ryttare får rida utefter sin egen förmåga. För att varje elev ska få ut så mycket som möjligt av sina ridlektioner är det alltid instruktörerna som avgör huruvida en ryttare passar i en viss grupp eller inte. 
 

Nivåerna ska alltså ses mer som vägledning än som en måttstock med skarpa linjer.
 

Vi använder oss av ett nivåsystem om 8 nivåer för både juniorer och seniorer, som baseras på kunskapskraven för Svenska ridsportförbundets ryttarmärken 1-5. Utöver nivå 1-8 så har vi hästlekis för de allra minsta. Vi har dokument som är framtagna av oss som beskriver ridkunskaper och teorikunskaper för varje nivå mer ingående. Varje instruktör har tillgång till de dokumenten och en checklista för vad varje elev ska kunna - teoretiskt och praktiskt - för att flytta mellan de olika nivåerna. Nedan följer enbart en kort sammanfattning om varje nivå, men tänk på att man repeterar alltid de tidigare nivåerna också.
OBS! de dokument som finns är mer utarbetade och specificerade

Hästlekis
Fokus på lärande genom lek, att umgås med hästarna och varandra i stallet.

Nivå 1
Från 7 år, uppsutten tid är ca 45 min. Grundläggande hjälper. Skritt och trav, enklare ridvägar i skritt och trav från ett håll. Tränar på lättridning och lätt sits i trav. Alla elever flyttar till nivå 2 efter en termin.

Nivå 2
Enklare ridvägar nu från 2 håll, volt och volt tillbaka, bommar, uteritt, sitsövningar, testar små minihinder. Kan eventuellt prova galoppp i slutet av terminen om hästarna är lugna och ryttarna mogna. Målet att alla elever ska kunna rida utan ledare i skritt och trav. Kunskapskrav för att flytta till nivå 3 motsvarar kunskapskrav för märke 1.

Nivå 3
Innan nästa nivå ska ryttaren kunna använda sig av de grundläggande hjälperna – de framåtdrivande, förhållande och vändande hjälperna. Fokus läggs vid ryttarens stabilitet i sitsen och följsamhet i skritt, trav, galopp och över enkla bomserier.

Nivå 4
Nu är det dags att börja traggla ännu mer.
Vi repeterar föregående nivåer. På denna nivå ska ryttaren kunna göra i ordning sin häst på egen hand eller med stöd från ledare. Kunskapskrav för att flytta till nivå 5 motsvarar kunskapskrav för märke 2.

Nivå 5
Det har blivit dags för ryttaren att ta ett lite mer självständigt ansvar för hästens skötsel och dagliga behov. Övergångar, tempoväxlingar, galopp på volterna i lodrät och lätt sits. Hoppning med anridning i trav och galopp, enklare banor med räcken och stigsprång. Kunskapskrav för att flytta till nivå 6 motsvarar kunskapskrav för märke 3.

Nivå 6
Arbetet inriktas på att ge ryttaren grunderna för att rida hästen i en korrekt form och bli mer precis och självständig i sin ridning. Högre krav och precision på ridningen, övergångar trav-halt-trav, forma hästen. Påverka hästen i lätt sits, hoppning enklare serier och banor. Kunskapskrav för att flytta till nivå 7 motsvarar kunskapskrav för märke 4.

Nivå 7
Ryttaren ska ha få tillräckliga kunskaper för att ta ett helhetsansvar för hästens välbefinnande. Nu ställs högre krav på ridningen med ökad kvalitet på hästens form. Vi jobbar på precision. Skänkelvikning, halvhalter, bogen in, galoppanridning, landa i rätt galopp, variera galoppsprångens längd. Kunskapskrav för att flytta till nivå 8 motsvarar kunskapskrav för märke 5.

Nivå 8
På denna nivå är utbildningen invividanpassad och vi jobbar vidaree efter elevernas egna målsättningar. Tagen bakdel, Öppna, Sluta, Skrittpiruett, förvänd galopp, rakriktning, ryggning, samling och form, enkla byten.