Nivåer

Vi använder oss av ett nivåsystem om 8 nivåer för både juniorer och seniorer. Utöver de vanliga nivåerna så har vi hästlekis. Vi har dokument som är framtagna av oss som beskriver varje nivå mer ingående. Varje instruktör har tillgång till de dokumenten. Nedan följer enbart en kort sammanfattning om varje nivå, men tänk på att man repeterar alltid de tidigare nivåerna också.
OBS! de dokument som finns är mer utarbetade och specificerade

Hästlekis
Mycket lek och balans för att få hästvana. Nivå 1 Enklare ridvägar, volta, halt, skritt och trav, lätt sits, bommar, uteritt och sitsövningar.

Nivå 1
Enklare ridvägar, volta, halt, skritt och trav, lätt sits, bommar, uteritt och sitsövningar.

Nivå 2
Enklare ridvägar från 2 håll, volt och volt tillbaka, bommar, uteritt, sitsövningar, böjar med små hinder. Målet att alla elever ska kunna rida utan ledare.

Nivå 3
På volterna, byt om volt, serpentinbågar, mittvolten, prova på galopp, nedsittning i trav. Travhoppa enklare banor. Uteritt.

Nivå 4
Rätt sittben, här börjar vi mer ingående gå igenom lodrätsits, handställning etc. Ställning, Vänd igenom volten, hoppa enklare serier, uteritt

Nivå 5
Halvhalt, framdelsvändning, arbete under nedsittning, voltstorlekar, räkna serpentinbågar, hoppa enkelhinder i galopp. Här ska eleven kunna sadla, tränsa och fixa stigbyglar utan hjälp.

Nivå 6
Högre krav och precision på ridningen, galoppfattningar från skritt, öka/minska volterna, forma hästen, sidförande skänkeln. Påverka hästen i lätt sits, stigsprång.

Nivå 7
Kraven ökar ytterligare, börjar tänka på hästens form. Vi jobbar på precision. Skänkelvikning, bogen in, galoppanridning, landa i rätt galopp, djup lätt sits

Nivå 8
Tagen bakdel, Öppna, Sluta, Skrittpiruett, förvänd galopp, rakriktning, ryggning, samling och form, enkla byten