Inför klubbtävling

Start på ridskolehäst
Inom kort kommer det att vara obligatoriskt med Orange kort för att få starta i klubbtävling på ridskolehäst. Grönt kort gäller inte för start på ridskolehäst. Redan nu förväntas du ha läst igenom och följa vårt tävlingsreglemente där du bland annat får reda på vad du och hästen ska/får ha för utrustning.

Start på privathäst
Inget krav på Orange eller Grönt kort, men ryttaren bör känna till och följa vårt tävlingsreglemente.

Skaffa Orange kort
Orange kort får du genom att gå en Orange kort-kurs som anordnas av ridskolan. På kursen får man lära sig hur man tävlar och vilka regler som finns. Kommande kurstillfällen finns i kalendariet på startsidan.

Tävlingsreglemente
Här finns föreningens tävlingsreglemente.