Ridning som friskvård

Bälinge Ryttarförening är anslutna till Epassi

Om du har funderingar kring hur du kan nyttja bidraget hos oss utöver ordinarie lektionstid är du välkommen att skicka ett mail till balingeryttarforening@gmail.com så hittar vi tillsammans en lösning för detta. Välkomna att nyttja ditt friskvårdsbidrag hos oss!  

Det här gäller för ridning som friskvård

- Friskvårdsbidraget kan i princip användas för vilken motion av enklare slag som man vill ha och kommer överens med arbetsgivaren om, förklarar Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.

Från den 1 januari 2018 är ridning godkänd för att ansöka om skattebefriat friskvårdsbidrag. Högsta förvaltningsdomstolen klargjorde den 12 januari att golf skulle omfattas av friskvårdsbidraget. Skatteverket slog därefter fast att även ridning omfattas.

Det första som gäller är att den anställdes arbetsgivare bestämmer vad som ingår i ett friskvårdsbidrag och även nivån för bidragets storlek.

- Friskvårdsbidraget kan i princip användas för vilken motion av enklare slag som man vill ha och kommer överens med arbetsgivaren om, förklarar Pia Blank Thörnroos.
Utgångspunkten är att ridning omfattas, till exempel lektionsridning, för tränare eller turridning. 

Det här gäller:

  • Lektionsridning på ridskola är godkänt
  • Voltige hos en ridskola är också godkänt
  • Ridhusavgiften kan också dras av ( precis som alpint kan dra av för liftkort)
  • Att anlita tränare/ridlärare för träning på egen häst är också godkänt

 
Det här är inte godkänt:

  • Inga avdrag för utrustning
  • Inga avdrag för medlemsavgifter i förening
  • Kostnaden för en träning får inte överstiga 1000 kronor per tillfälle
  • Avdrag medges inte heller för om tränaren kommer hem till din fastighet där du också bor och har hästen uppstallad
  • Uppstallning och foder är inte avdragsgillt

-  Du kan med andra ord inte beställa hem en personlig tränare som reser till dig för att träna dig där du bor, slår Pia Blank Thörnroos fast.

Kom ihåg, du måste kunna redovisa kvitto för träningstillfället/motionen.

Skatteverkets informationssida om friskvårdsbidraget.


Det här gäller dock:

Förmånen måste rikta sig till alla anställda

"Även om arbetsgivaren har ett begränsat belopp för varje anställds friskvårdsaktiviteter så är det ändå viktigt att varje åtgärd för sig håller sig inom ramen för ”enklare slag” och ”mindre värde”. En anställd kan alltså inte själv välja helt fritt vilka åtgärder eller aktiviteter han/hon vill använda sin friskvårdspeng till. En ytterligare förutsättning för skatte- och avgiftsfrihet är att erbjudandet om förmånen riktar sig till alla anställda. Det skattefria friskvårdsbidraget får enligt Skatteverket uppgå till högst 5000 kr per anställd och år."

Saxat från Svenska ridsportförbundetets hemsida.