Klubbhoppning 9 oktober

Tävlingen är öppen endast för Bälinge Ryttarförenings medlemmar.
För att anmäla på ridskolehäst ska du vara ridande elev på ridskolan.

Datum: 9 oktober 2022
Första start: Kl.9.00
Plats: Ridskolan, Bälinge-svista Lilla Blomsberg 226

Anmälan: Via mail till balingeryttarforening@gmail.com 
Ryttare på ridskolehäst: Tävlingen är öppen för elever på alla nivåer.
Elev måste få godkännande av sin ridlärare innan anmälan. Godkännandet gäller både önskemål om häst (önska minst 3 hästar) samt önskemål om klass.
Det ska framgå i anmälan att ridlärare godkänt önskemålen.

Ordinarie anmälan fr.o.m 23/9 och utgår 5/10 kl.20.00

Efteranmälan kan göras till balingeryttarforening@gmail.com i mån av plats efter ordinarie anmälans utgång. En kostnad på 50 kr extra per start tillkommer.

OBS! Begränsat antal platser. Anmälan kan komma att stänga tidigare.

Funktionär: Varje deltagare ska täcka minst ett funktionärspass, antingen själv eller av en medhjälpare. Finns särskilt önskemål om tid och/eller uppgift så ska det skrivas med i anmälan.

Max antal starter på lektionshäst/ponny: 30 st

Avanmälan: Ska ske senast lördag 8/10 kl.10.00 till balingeryttarforening@gmail.com
Ekipage som ej avanmält och inte kommer till start ska betala startavgift.

Tävlingsbana: Utebana 30x60m, sand/flis

Klasser:
Klass 1 - bom - Rosettklass. Alla deltagare får rosett. Ledare är tillåtet.
Klass 2 - 20 cm - Rosettklass. Alla deltagare får rosett. Ledare är tillåtet.
Klass 3 - 30 cm - Rosettklass. Alla deltagare får rosett. Ledare är tillåtet.
Klass 4 - 40 cm - Rosettklass. Alla deltagare får rosett. Ledare är tillåtet.

Klass 5 - 50 cm - Rosettklass. Felfria deltagare får rosett.
Klass 6 - 60 cm - Rosettklass. Felfria deltagare får rosett.
Klass 7 - 70 cm - Rosettklass. Felfria deltagare får rosett.
Klass 8 - 80 cm - Rosettklass. Felfria deltagare får rosett.
(Klass 8 är öppen endast för elever i Hoppspecial)

Klass 9 - Klubbmästerskap lektionsekipage. Bedömning A med idealtid - tävlande rider två rundor på samma bana/höjd.
Häst: 70 cm, D-ponny: 60 cm, C-ponny: 50 cm, B-ponny: 40 cm.

Klass 10 - Klubbmästerskap privatekipage. Hoppning i två faser, bedömning A/A:0
Häst: 90 cm, Ponny: Lätt D

Banbyggnad: Lördag 8/10 kl.16.00. Alla med möjlighet ombedes komma och hjälpa till att bygga. Deltagande i klass 9 och 10 ska  tillsammans med funktionärer bygga bort banan efter dagens sista start. 

Startanmälan: Ska ske för samtliga ekipage i sekretariatet innan start. Ekipage med egen häst ska uppvisa giltigt veterinärintyg innan start. Hästägarförsäkran gäller.

Framridning/framhoppning:
Ryttare på ridskolehäst i klass 1-4 rider fram tillsammans på tävlingsbanan samt hoppar fram på tävlingsbanan i samband med start, allt under ledning av instruktör.
Ryttare på ridskolehäst i klass 5-9 rider fram självständigt i ridtältet 20x40m och hoppar fram på tävlingsbanan i samband med start, allt med stöd av instruktör.
Ryttare med egen häst rider och hoppar fram i ridtält 20x40m.

Prisutdelning: Rosett för ritt i klass 1-4 delas ut i anslutning till avslutad ritt. Rosett för godkänd ritt i klass 5-8 delas ut i anslutning till avslutad ritt. Prisutdelning för klass 9 och 10 sker i anslutning till att både klasser avslutats, 1:a placerad till häst, resterande till fots. 

Kom ihåg: Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, stanna hemma om du är sjuk.

Startavgift:
Klass 1-8
Junior på ridskolehäst 200 kr
Senior på ridskolehäst 250 kr
Medlemmar med egen häst 150 kr
Klass 9
Junior 250 kr
Senior 300 kr 
Klass 10
200 kr 

Startlistor och Ryttarmeddelande publiceras på balingerf.se under Tävling/Träning - Klubbtävlingar - Tävlingstermin.
Preliminära startlistor publiceras torsdag 6/10.
Fasta startlistor publiceras senast kl.12.00 lördag 8/10.

Tävlingsledare: Maja Bladh, balingeryttarforening@gmail.com
 

Varmt välkomna!