Att vara funktionär

Tävlingen startar när sekretariatet öppnar och slutar när sekretariatet stänger, desto bättre förberedelse desto lättare tävlingsdag. Under tävlingsdagen har alla sina ansvarsområden och poster under utsatta tider. Tänk på att du som funktionär är klubbens ansikte utåt, vi ska vara professionella och hjälpsamma. Med bra förberedelser, tydliga ansvarsområden/instruktioner och ett glatt humör är förutsättningarna de bästa för att alla inblandade ska få en rolig tävlingsdag!

Poster/uppgifter

Innan tävlingen

 • Cafeterian – Går att hjälpa till både innan och under tävlingen, bakning, kassa, städning, påfyllnad, funktionärsmat.
 • Banbyggnad – Hjälpa till att plocka fram allt material och ställa iordning, både tävlingsbanan och framhoppning. Även dekorationer och annat.
 • Skyltar/avspärrningar- Ställa ut alla skyltar och avspärrningar kvällen före tävlingen, så att allt är i ordning på tävlingsdagens morgon.
 • Gå igenom funktionärslistan så att alla har koll på sin uppgift.


På tävlingsdagen
På tävlingsdagen samlas alla funktionärer cirka en timme innan första start. Då är funktionärslistan klar så att alla kan se vilken/vilka arbetsuppgifter de har under dagen. Det finns en del saker som ska fixas innan tävlingarna startar; de sista avspärrningarna ska upp, skottkärra ska fram till parkeringen mm.
 
Parkeringsvakter

 • Parkeringsvakterna är de första funktionärerna som de tävlande deltagarna träffar på när de kommer till oss med sina transporter. De finns på plats 1,5 timme före första start.
 • Som parkeringsvakt hälsar du deltagarna välkomna, delar ut eventuellt informationsblad, kollar vaccinationsintygen så att de är korrekta och om det är ponnytävling kollar man även mätintygen. Alla hästar som tävlar ska vara vaccinerade mot hästinfluensa, den senaste vaccinationen får vara max ett år och minst sju dagar gammal.
 • Du visar var ryttarna ska parkera sina bilar och transporter, eller bussar. Hur de ska parkera går vi igenom vid ett tidigare tillfälle.
 • Publiken ska också anvisas parkeringsplats.
 • Det ska finnas en skottkärra samt grep vid parkeringen.

 
Sekretariatet
De som arbetar i sekretariatet håller ordning på startlistor och resultat, tar emot ändringar och strykningar. Där hämtar ryttarna också ut sina rosetter om de inte deltagit i prisutdelningen.

Det händer att ryttare vill starta en annan häst än den de anmält eller att de vill starta fler än de anmält sig med. Det kan också vara så att en anmäld häst ska ha en annan ryttare än den som är anmäld. Även byte av klass kan ske. Det kan med andra ord bli många ändringar innan klassen startar. De flesta ändringar sköter ryttarna själva genom TDB. Senast 30 minuter innan klassen startar ska startlistorna sättas upp.

Är det lagtävling ska någon vara ansvarig för att enbart sköta lagen, både vad gäller startlistor och resultat.
Det är i sekretariatet som alla start- och resultatlistor lämnas ut. Vid dressyrtävlingar räknas resultaten i sekretariatet, innan ryttarna får hämta sina protokoll. 

Som funktionär i sekretariatet har du också till uppgift att sätta upp start- och resultatlistor på anslagstavlan på väggen utanför cafeterian.
Sena strykningar och efteranmälningar ska så snabbt som möjligt meddelas till domartornet, framhoppningen och ringmastern så att rätt ryttare är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Eftersom det stundtals händer mycket i sekretariatet och det kan vara många ryttare på kö är det bra om du som funktionär är van vid tävlingar och kan dataprogrammet Equipe som vi arbetar med.  Det är också viktigt att du är trevlig och ger ryttarna ett gott bemötande.
Arbetsbördan är stundtals stor i sekretariatet. Därför ska bara de som jobbar där finnas i sekretariatet. Dessutom stängs sekretariatet 30 min före varje klass, så att det blir arbetsro där.
 
Funktionär vid framridning/framhoppning
Uppvärmningen för både hästar och ryttare kallas framhoppning. Funktionärerna ser till att framridningen/hoppningen går rätt till.

 • Insläpp till framhoppningen

Den som ansvarar för insläppet till framhoppningen håller reda på vilka ekipage som får vara på framhoppningen och att det inte är för många inne samtidigt. Hur många som får vara inne på framhoppningen bestämmer överdomaren (normalt sex ekipage). Det är viktigt att ekipagen släpps in enligt sin startordning. För att veta vilka ekipage som ska starta i klassen behövs en startlista, den hämtas i sekretariatet. Hämta den så sent som möjligt så att ev. strykningar samt efteranmälningar kommer med.
Vi har också någon som ser till att ekipagen lämnar framhoppningen i tid till sin start.

Tävlingsreglementet säger att framhoppningen ska vara bemannad 30 minuter innan klassen startar. Det är viktigt att funktionärerna är på plats minst 30 minuter innan klassen startar så att de ekipage som ska starta först får god tid på sig att hoppa fram. Det kan hända att ryttare inte dyker upp på framhoppningen och det kan bero på en sen strykning som inte finns med på startlistan.

När du kommer till framhoppningen kan det hända att det redan är ekipage inne på banan. Ta reda på om de tillhör dem som ska starta bland de första. Om de inte tillhör de ryttarna så är det okej att de är kvar fram tills att de som har rätt att hoppa fram vill komma in på banan, då måste de gå ut och lämna plats för dem.

 • Funktionär inne på framhoppningen

Om du står som funktionär inne på framhoppningen innebär det till största delen att kratta framför och bakom hindren så att det inte blir stora gropar. De flesta ryttare har eventuellt en medhjälpare med sig som hjälper till med hindren men det kan vara så att ryttarna vill ha hjälp av funktionärerna. Vi tillåter eventuellt max en medhjälpare per ryttare, av säkerhetsskäl.

Mellan klasserna så kan det hända att man behöver flytta på hindren några meter för att inte alla ska hoppa av och landa på samma ställe hela dagen.

Framhoppningen består av ett räcke och en oxer på tävlingshöjd. Hindren ska alltid hoppas från rätt håll, dvs så att ryttaren har den vita flaggan till vänster och den röda till höger.

Enligt tävlingsreglementet gäller följande för höjning och sänkning av hinder under pågående klass:
Häst: Hinder på framhoppningsbanan får inte överstiga, i höjd och längd, 10 cm mer än höjden och längden på hindren i pågående tävlingsklass upp t.o.m. 1,40 hoppning. Om aktuell tävlingsklass är högre än 1,40 hoppning får hindren på framhoppningsbanan vara max 1,60 m höga och max 1,80 m långa. I avdelning B begränsas framhoppningshindren till klassens maxhöjd och maxlängd.
Ponny: i samtliga ponnyklasser begränsas framhoppningshindren till klassens maxhöjd och maxlängd.

Det är tillåtet att sänka hinder tillfälligt om övriga på framhoppningen godtar det. Detta ska ske under så kort tid som möjligt och hindret ska sedan återställas till ordinarie höjd och utseende.
Du som står på framhoppningen måste ha en viss rutin och kunna säga ifrån om en ryttare eller medhjälpare beter sig illa mot sin häst eller mot andra på framhoppningen. Vid allvarliga situationer så kontaktar du överdomaren och ber att den kommer till framhoppningen. Det samma gäller om ryttaren använder spöet väldigt hårt på sin häst, då ska du också be överdomaren komma. Se till att du som funktionär på framhoppningen har överdomarens telefonnummer. 

Då det kan vara mycket känslor och nervositet hos både tävlingsryttare och medhjälpare på framhoppningen ska minst en av funktionärerna på framhoppningen vara över 18 år.

Funktionär vid/på tävlingsbanan
Många funktionärer har sin plats vid eller på tävlingsbanan. För att få vara funktionär inne på tävlingsbanan vid hopptävlingar måste du vara minst 13 år.

Ringmaster/insläpp
Som ringmaster är du den som har koll på att rätt ekipage befinner sig på banan och att nästa ekipage står beredd.
Ibland kan det vara så att man har två ekipage på banan, ett som hoppar och ett som väntar på sin tur, och så står det ett ekipage utanför banan som väntar på att få komma in. Domaren meddelar vilket som gäller.

För att ha koll på att det är rätt ekipage som ska vara på banan är det viktigt att du har en startlista med eventuella efteranmälningar och strykningar så att inga missförstånd uppstår.
De ekipage som står på tur kan befinna sig utanför tävlingsbanan eller nere på framhoppningen. Det är viktigt att du har god framförhållning och har koll på två-tre ekipage ner i startlistan så att de finns på plats när det är deras tur att hålla sig beredda eller gå in på banan.

Det är ringmastern som ropar in/fram nästa ekipage som står på tur och öppnar och släpper in ekipagen på banan. Om nästa ekipage får vara på banan redan när ett ekipage hoppar, så berätta för ryttaren var det är säkrast att röra sig för att inte komma i vägen. Detta kan banchef eller banbyggare berätta för dig.

Insläpp till tävlingsbanan
Står du som funktionär vid insläppet till tävlingsbanan är du Ringmasterns högra hand. Det innebär att du hjälper till att hämta ekipage från framhoppningen som står på tur att komma in på banan samt öppnar och släpper in ekipage på banan.
Behövs uppdaterade startlistor är det du som hämtar det i sekretariatet åt ringmastern.

Funktionär inne på tävlingsbanan
Funktionärer inne på banan har till största uppgift att plocka upp nedrivna bommar/hinder, samt kratta framför och bakom hindren så att det inte bildas stora gropar.

Alla funktionärer inne på banan hjälper till vid höjning och ombyggnad. Alla funktionärer på banan har innan fått veta vilka hinder de ska ansvara för. Det är viktigt att kunna banan, dvs ha koll på i vilken ordning hindren ska hoppas,  och ha koll på var ekipagen befinner sig så att man inte råkar ut för en olycka. Släpp inte hästen med blicken!

Om en ryttare faller av får den inte sitta upp igen utan måste leda sin häst av banan. Om en ryttare skadar sig, ska ryttaren ligga still och sjukvårdare ska tillkallas. Om en ryttare skadat sig så pass allvarligt att den inte kan resa sig, agera då professionellt och respektfullt genom att ni på banan ställer er med ryggen mot för att hindra att obehöriga stirrar och hjälp närmast anhöriga samt sjukvårdspersonal att komma fram snabbt.

Om hästen springer i väg utan ryttaren hjälper du till att försöka fånga in hästen eller ser till att du ställer dig någonstans så att du inte råkar illa ut. Det kan vara farligt att försöka fånga in en häst som springer i full galopp och då är det bättre att överlåta det åt dem som tycker att det känns okej och sätta sig själv i säkerhet.
Du får hjälpa en ryttare om tyglarna går sönder, sadelgjorden lossnar eller en benlinda går upp, så att situationen blir farlig. Du får också ge ryttaren glasögon, om de åker av. Däremot får du inte räcka upp ett tappat spö till ryttaren. Det kallas otillåten hjälp och innebär att ekipaget blir uteslutet.


Utsläpp från banan
Samma person som släpper in ekipage till tävlingsbanan, släpper också ut det ekipage som har hoppat klart. 
Du ska också ha koll på ekipaget på banan. Det händer att ryttaren vill avbryta sin ritt i förtid, och ska då släppas ut. Men det händer också att ryttare glömmer sista hindret och rider mot utgången. Öppnar du då för tidigt lurar du ryttaren att tro att ritten är färdig.
 
Domartornet
I domartornet sitter flera personer med olika uppgifter och som funktionär kan du ha några olika arbetsuppgifter.
 
Domare/Speaker
Det är domarens uppgift att se till att tävlingsreglementet (TR) följs på hoppbanan. Som domare kan du tillsammans med överdomare och tävlingsledare få reda ut ev. tvister och ta emot protester från ryttare. För att bli domare måste man gå en utbildning i Svenska Ridsportförbundets regi.

Det är speakern som talar om vilket ekipage som befinner sig på banan, vad ryttaren och hästen heter samt vilken klubb de tävlar för. Speakern talar om vilket ekipage som ska hålla sig beredd och berättar hur det gick för föregående ekipage, vilken tid de hade och om de fick några fel. Det är även speakern som ger ekipaget deras startsignal.
Startsignalen ges via en ringsignal

Tidtagare
Som tidtagare gäller det att du är uppmärksam och skärpt. Tidtagaren talar tydligt om tiden vid målgång, så det kan noteras i hinderprotokollet.

Föra hinderprotokoll
En person är sekreterare och fyller i hinderprotokoll för hand. Det är listor med plats att notera vad som hänt vid varje hinder. Varje hinder som passerats felfritt ska markeras med 0, vid rivning ska det stå 4, och vid vägran ska det stå V4 vid första vägran och V8 vid andra vägran. Tredje vägran innebär uteslustning, liksom om ekipagen får mer än 16 hinderfel.  Vid hinderhöjder på 1.20 och högre (Lätt A för ponny) är ekipage uteslutna vid andra vägran. Du ska också skriva upp tiderna. 

Överdomare
Överdomaren är den som kontrollerar att TR följs på hela tävlingsområdet och att tävlingarna genomförs på ett bra och rättvist sätt. Den ska vara ett stöd och en hjälp för tävlingsledaren och arrangören. Överdomaren rör sig fritt runt på hela området, med särskilt fokus på framhoppningen, och har koll på att ryttarna, deras medhjälpare och funktionärer uppträder på ett korrekt sätt.
Alla funktionärer på viktiga ställen som parkering, framhoppning och sekretariat samt domare och banchef ska ha telefonnumret till överdomaren.

Överdomaren har koll på att häst och ryttare har den utrustning som föreskrivs i Tävlingsreglementet, det kan till exempel handla om att kolla längden på sporrarna eller se till att ryttare inte har betslat med ett otillåtet bett.
Överdomaren fyller efter varje tävling i en rapport, där bland annat det som varit bra eller dåligt påtalas för arrangören. 
 
Tävlingsledare
Tävlingsledaren är spindeln i nätet vid en tävling. Det är tävlingsledaren som har den övergripande kollen och ansvaret. Som tävlingsledare kan det handla om allt från att se till att det finns funktionärer på alla positioner till att sköta kontakten med journalister. Tävlingsledaren ingår också i tävlingsjuryn. Vid frågor och funderingar är det till tävlingsledaren man ska vända sig, som i sin tur om denna inte kan svara tar frågan vidare till överdomaren.


Säkerhetsansvarig


Banbyggare
Banbyggaren är den som bestämmer hur de olika banorna ska se ut och vilka hinder (bommar och infångare) som ska användas. Det är banbyggaren som ritar upp hur banan ska se ut, hur många språng banan ska innehålla, hur lång den ska vara och hur lång maxtid ryttarna har på sig att ta sig runt banan. Det gäller att banbyggaren anpassar sin bana utifrån den nivå som tävlingen har så att banorna inte blir för svåra eller för lätta för klassen.
 
Banchef
Som banchef är du banbyggarens högra hand och hjälper denne vid banbygget. Du har ansvaret för banan och de funktionärer som finns där. Du ser till att funktionärerna får lite paus och kan fika eller gå på toa. Är det varmt och soligt är det viktigt att du ser till att dina banfunktionärer får i sig tillräckligt med vätska så att de inte får vätskebrist.

Som banchef har du koll på hindermaterialet som används vid tävlingar.

Det är banchefen, eller tävlingsledaren, som gör funktionärslistan och utifrån anmälningslistan bestämmer vilka personer som ska vara på vilka positioner.
 
Traktor/fyrhjulingsansvarig
Det kan bli ganska mycket spår och gropar ute på banan efter en klass och då behöver banan jämnas till innan nästa klass startar.

För att sladda banan finns det en traktor/fyrhjuling med en harv som föreningen använder sig av. Är det riktigt varmt och soligt kan det också handla om att vattna banan så att det inte dammar så mycket.

För att få köra traktorn krävs att du är minst 16 år och har vana att köra traktor, vi ser gärna att du har traktorkörkort.
 
Sjukvårdspersonal
Det kan inträffa olyckor på tävlingar och därför måste föreningen alltid ha en sjukvårdsutbildad på plats på alla tävlingar. Det inträffar ofta att ryttare ramlar av och då kan de behöva kollas upp av någon sjukvårdsutbildad. Vid allvarliga olyckor tvekar vi inte innan ambulans tillkallas. Det finns inga krav på att den sjukvårdsansvarige ska vara legitimerad sjuksköterska eller läkare, utan det viktiga är att sjukvårdaren kan ge första hjälpen, bedöma situationen och hålla huvudet kallt i svåra situationer.


Cafeterian
I cafeterian finns det hembakat fikabröd, mackor med olika pålägg, korv och bröd, enklare luncher, drycker, frukt och godis.
Det kan även bli en del skräp som blir liggande kvar, både inne och ute, som måste plockas upp och det är en arbetsuppgift som också ligger på personalen i cafeterian.

Borden kan behöva torkas av emellanåt så de inte är kladdiga.

Det kan bli väldigt stressigt ibland, särskilt vid ombyggnad av bana då många passar på att äta lunch. Vissa stunder på dagen är det väldigt lugnt i cafeterian och det är då man kan passa på att ta en sväng för att plocka in disk, pant och skräp och torka av borden.
Det blir mycket sopor efter en tävling och det är de som har ansvaret för cafeterian som även ansvarar för att soporna körs iväg till tippen snarast så de inte blir stående kvar.

Efter tävling
Efter att ha jobbat som funktionär under tävlingen en hel dag är det skönt att få packa ihop och åka hem. Men det finns fortfarande en hel del sysslor som måste fixas innan tävlingen kan ses som avslutad.

Hinder
Allt hindermaterial på tävlingsbanan och framhoppningen ska bäras tillbaka till sina platser efter tävlingen.

Avspärrningar
Repen ska rullas ihop. Hinderstöd och rep ställs tillbaka där allt annat hindermaterial förvaras. Avspärrningarna på anläggningen flyttas undan, alla skyltar ska plockas in.

Funktionärsfest/kväll/tack
Utan alla funktionärer går det inte att genomföra tävlingar, och självklart ska alla funktionärer som hjälper till tackas och belönas för sitt engagemang och jobb när tävlingssäsongen är över.