Klubbdressyr 20 september 2022

Klubbdressyr
22 Oktober 2022
Plats: Ridskolan
Tävlingen är öppen endast för Bälinge Ryttarförenings medlemmar. För att anmäla på ridskolehäst ska du rida på ridskolan.

Datum: 22 Oktober 2022
Första start: 9:00

Anmälan: Anmälan görs till Bälinge Ryttarförenings ungdomssektions mail, balingeus@gmail.com. Tävlingen är öppen från nivå 3 och uppåt. Ryttare som ska rida ridskolehäst måste få godkännande av sin ridlärare på hästönskemål (önska minst 3 hästar) samt klass innan anmälan. Betalning sker i samband med anmälan, vid korrekt avanmälan ger pengarna tillbaka.
Ordinarie anmälan fr.o.m 5/10-22
Ordinarie anmälan utgår 18/10-22 kl 18.00
Efteranmälningar kan göras till balingeus@gmail.com i mån av plats efter ordinarie anmälans utgång. En kostnad på 50 kr extra per start tillkommer.
OBS! Begränsat antal platser. Anmälan kan komma att stänga tidigare.
Max antal starter på lektionshäst: 25 st
Tävlingsbana: Stora utebanan.

Klasser:
Klass 1 LD:1       Rosettklass. Alla över 60 % får rosett. Bedöms på ryttartest-protokoll - se länk på hemsidan under Tävling/Träning-Klubbtävlingar-Dressyr. Rids på kort bana 
     
Klass 2 LC:1       Rosettklass. Alla över 60 % får rosett. Bedöms på ryttartest-protokoll - se länk på hemsidan under Tävling/Träning-Klubbtävlingar-Dressyr. Rids på kort bana

Klass 3 LB:1       Rosettklass. Alla över 60 % får rosett. Bedöms på ryttartest-protokoll - se länk på hemsidan under Tävling/Träning-Klubbtävlingar-Dressyr. Rids på kort bana

Klass 4 LB:1       Placerade om fler än 3 startande. Annars rosett över 60 %
Kort bana            Rids på ordinarie protokoll.

Klass 5 KM       Klubbmästerskapet går att delta genom klass 1, 2 samt 3.
                          Klassen rids i ryttarprotokoll. Klassen är även sponsrad av                        
                          Hjorts Gård AB.
              
Domare: Åsa Gamvik

Banbyggnation sker kl 18.30 fredag den 21/10. Alla med möjlighet ombedes komma och hjälpa till att bygga staketet. Deltagande i klass 3, tillsammans med funktionärer för att bygga bort staketet efter sista start.

Framridning: Sker i ridtältet. Elever från nivå 3 och 4 rider fram med stöttning av ridlärare. Elever från nivå 5 samt ekipage med egen häst rider fram självständigt. Max 30 minuter framridning inklusive framskrittning för lektionsekipage.

Prisutdelning: Rosetter för godkänd ritt i klass 1,2 och 3 hämtas i sekretariatet tillsammans med protokollet. Prisutdelning för KM-klassen samt eventuellt klass 4 sker efter bort byggnation av staketet. 1:a placerad till häst, resterande till fots. 
Kom ihåg att tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.

Startanmälan: Ska ske för samtliga ekipage i sekretariatet innan start. Ekipage med egen häst ska uppvisa giltigt veterinärintyg innan start. Hästägarförsäkran gäller.

Avanmälan: Ska ske senast 18/9 kl 18.00 till balingeryttarforening@gmail.com för att inte behöva betala startavgift.
Ekipage som ej avanmält sig och inte kommer till start ska ändå betala startavgift.

Startavgift:
Lektionsryttare junior: 250 kr
Lektionsryttare senior: 270 kr
Medlem med egen häst: 190 kr

Sponsring: Klubbmästerskapet är sponsrat av Hjorts Gård AB
Startlistor och Ryttarmeddelande publiceras på balingerf.se under Tävling/Träning - Klubbtävlingar - Tävlingstermin

Tävlingsledare: Lotta Lantz, balingeryttarforening@gmail.com  
 
Varmt välkomna!