Tävlingstermin Bälinge Ryttarförening 201810 maj                              lokal hoppning häst                                                                            
13 maj                              loka hopppning häst                                                                           
20 maj                              lokal hoppning ponny                                                                         
17 juni                              lokal hoppning häst DIV III final 
25 augusti                      lokal hoppning ponny meeting                                                  
26 augusti                      lokal hoppning ponny meeting                                                    
23 september               pay & jump                                             ryttarmeddelande                                                    startlista       
14 oktober                     pay & jump                                             ryttarmeddelande                                                    startlista        
21 oktober                     pay & dressage                                     ryttarmeddelande                                                    startlista      
 

Anmälan till pay & jump/dressage sker till balingeryttarforening@gmail.com