Tävla ridskolehäst

Som elev på Bälinge ryttarförening har du möjlighet att få delta vid lagtävlingar på olika nivåer inom såväl dressyr och hoppning. För att få tävla ridskolehäst på en lokal tävling eller pay & jump/ride krävs det att du rider (minst) 2ggr i veckan varav ena gången i en träningsgrupp. (Privatlektioner, drop in ridning eller enskilda kurser räknas inte.) Däremot är våra klubbtävlingar öppna för alla ridande. Föreningen vill också att du som elev är engagerad i föreningens verksamhet utanför din ordinarie ridning. 

Att rida i träningsgrupp är ingen garanti att du får tävla. Det är din instruktör som bedömer om och när du är redo för tävling.  
Bälinge Ryttarförening är en ridskola där hästarnas i huvudsak används i verksamheten, detta medför att det finns ett begränsat antal ridskolehästar/ponnier som kan åka iväg samtidigt och de måste även få möjlighet att vila/återhämta sig mellan lektionerna. Tävlingsupplägget kan därför se olika ut för elev till elev beroende på vilka hästar som är tilltänka per tävling. 
 
När du tävlar ridskolehäst så får du själv stå för dina egna kostnader samt ansvara för transport. En hästhyra tillkommer per tävling som ska betalas till Bälinge Ryttarförening. Kostnader som kan dyka upp är: trailerhyra, tävlingskläder, start – och anmälningsavgift, nummerlapp och ryttarlicens. Bälinge Ryttarförening står för hästarnas licenser.


Klubbtävling
På klubbtävlingar får alla lektionsekipage delta, det finns särskilda klasser, i både hoppning och dressyr, som är anpassade för de olika lektionsnivåerna. Du får alltid rida en lägre klass men du får inte rida en högre klass än vad som är bestämt uifrån din nivå. För att få delta på klubbtävlingar som Bälinge Ryttarförening krävs det att medlemsskap har betalats in senast 2 veckor innan klubbtävlingen. Det går bra att vara medlem i flera klubbar samtidigt och du kan ha löst tävlingslicens för en annan klubb. Mer information hittar du HÄR.

Lokal tävling samt Pay & jump/ride
För att få tävla på lokal tävlingsnivå som lektionsekipage så måste du rida (minst) 2 gånger/veckan på ordinarie lektion, varav ena tillfället i en träningsgrupp. (Drop-in, enstaka kurser och privatlektion räknas inte.) Föreningen vill också att eleven är engagerad i föreningens verksamhet utanför sin ordinarie ridning. Mer information om Pay & jump/ride hittar du HÄR.

Överenskommelse
Mellan dig som elev och Bälinge ryttarförening tecknas en överenskommelse som avser kommande tävlingstermin eller annan undertecknad period. Bälinge Ryttarförening kan när som helst välja att avbryta överenskommelsen om de anser att tävlingsryttaren inte uppfyller kraven. Det som regleras i överenskommelsen är blanda annat att du själv ansvarar för transport av häst och att du eller målsman ska hjälpa till vid Bälinge ryttarförenings tävlingar och Pay & jump/ride. Mer om detta går du igenom tillsammans med din instruktör.