Pay&Jump

Bälinge ryttarförening anordnar flera Pay & jumps varje år. Utomstående ekipage  är varmt välkomna att delta och de behöver inte ha löst licens eller medlemskap i klubben – däremot erbjuds klubbmedlemmar en lägre startavgift.

Observera att för lektionsekipage på Bälinge Ryttarförening är dessa träningstillfällen enbart för förtränings -och träningselever. I dagsläget är vi mycket restriktiva vad gäller lån av ridskolehäst till Pay and jump och tävling. Vi meddelar då det finns möjlighet att starta med ridskolehäst igen.

Första start kl. 08:00, startanmälan och betalning sker i seketeriatet.

Varje ekipage erbjuds att genomföra ritten, oavsett antal olydnader, inom en maxtid om 4min. Tränare eller annan hjälp får vara med inne på banan.

All ridning sker i ridhus (22x60) och/eller på vår grusade ridbana (24x60).

Anläggninsskiss och vägbeskrivning finner du HÄR.

TR gäller i de moment som rör säkerhet, hästen hälsotillstånd och uppträdande mot funktionärer samt andra ryttare. Godkänd hjälm för ryttare och säkerhetsväst för juniorer inom området.

Då detta är träningshoppningar gäller ryttarens egna olycksfallsförsäkring, försäkring via ryttarlicens eller arrangerande klubb gäller inte.

Hinderhöjd: från 40cm-120cm, enbart rättuppståenden i 40-60cm.

Kostnad: 120kr för ekipage som inte är medlemmar, 100kr för ekipage som är medlemmar och 150kr för lektionsekipage (inklusive hästhyra). Priserna är per start.

Anmälan sker till balingeryttarforening@gmail.com. Ange namn på ryttare, häst/ponny, hinderhöjd och telefonnummer. Max två starter per häst.