Klubbdressyr 20 september 2022

Tävlingen är öppen endast för Bälinge Ryttarförenings medlemmar.
För att anmäla på ridskolehäst ska du rida på ridskolan.

Anmälan: görs via Hippocrates -  se här för en beskrivning på hur man går tillväga:
http://www.balingerf.se/ridskolan/anm%C3%A4lan-klubbt%C3%A4vling-46120487

Ridskoleekipage: Tävlingen är öppen från nivå 3 och uppåt. Ryttare som ska rida ridskolehäst måste få godkännande av sin ridlärare på hästönskemål (önska minst 3 hästar) samt klass innan anmälan.

Ordinarie anmälan fr.o.m 3/9-22
Ordinarie anmälan utgår 16/9-22 kl 18.00

Efteranmälningar kan göras till balingeryttarforening@gmail.com i mån av plats efter ordinarie anmälans utgång. En kostnad på 50 kr extra per start tillkommer.

OBS! Begränsat antal platser. Anmälan kan komma att stänga tidigare.

Tävlingsbana:Utebanan.
Klasser:
Klass 1 - LD 1
Rosettklass. Alla över 60 % får rosett. Rids på kort bana. Bedöms på ryttartest-protokoll - se länk på hemsidan under Tävling/Träning-Klubbtävlingar-Dressyr

Klass 2 - LC 1
Rosettklass. Alla över 60 % får rosett. Rids på kort bana. Bedöms på ryttartest-protokoll - se länk på hemsidan under Tävling/Träning-Klubbtävlingar-Dressyr

Klass 3 - LB 1 Placerade om fler än 3 startande. Annars rosett över 60 %. Rids på kort bana

Domare: Åsa Gamvik

Första start: 17.30

Banbyggnation sker kl 16.30. Alla med möjlighet ombedes komma och hjälpa till att bygga staketet. Deltagande i klass 3, tillsammans med funktionärer för att bygga bort staketet efter sista start.

Prisutdelning: Rosetter för godkänd ritt i klass 1 och 2 hämtas i sekretariatet tillsammans med protokollet. Ev. prisutdelning för klass 3 sker till fots efter bortbyggnation av staketet.

Framridning: Sker i ridtältet. Elever från nivå 3 och 4 rider fram med stöttning av ridlärare. Elever från nivå 5 samt ekipage med egen häst rider fram självständigt. Max 30 minuter framridning inklusive framskrittning för lektionsekipage.
Kom ihåg att tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.

Startanmälan: Ska ske för samtliga ekipage i sekretariatet innan start. Ekipage med egen häst ska uppvisa giltigt veterinärintyg innan start. Hästägarförsäkran gäller.

Avanmälan: Ska ske senast 18/9 kl 18.00 till balingeryttarforening@gmail.com för att inte behöva betala startavgift.
Ekipage som ej avanmält sig och inte kommer till start ska ändå betala startavgift.

Startavgift: Lektionsryttare, 250 kr för Junior, 270 kr för senior
Medlemmar med egen häst, 190 kr

Startlistor och Ryttarmeddelande publiceras på balingerf.se under Tävling/Träning - Klubbtävlingar - Tävlingstermin

Tävlingsledare och kontaktperson: Lisa Trillkott, balingeryttarforening@gmail.com
 
Varmt välkomna!