Klubbtävling
Hoppning

Vem får delta?
Klubbhoppning är öppen för alla medlemar i Bälinge Ryttarförening, medlemsavgiften ska vara betald senast 2 veckor innan tävlingen. Det går bra att ha löst tävlingslicens i annan klubb samt vara medlem i andra klubbar samtidigt. 

Klasser
Det går att delta i rosettklass/clear round eller tävlingsklass. Rosettklass/clear round innabär att alla som rider felfritt får rosett och tävlingsklass innebär att den med bäst tid vinner klassen. 

Klasserna är uppdelade efter nivåer och är anpassade efter de ridvägar och övningar du rider på lektion.
Rosettklass/clear round är för nivå J1/S1 - J6/S6 samt privatekipage.
Tävlingsklass är för J7/S7 – J12/S12 samt privatekipage.

Bälinge Ryttarförening's instruktörer förbehåller sig rätten att anpassa nivå och häst efter ryttaren, detta gäller lektionsekipage. 
Max 2 starter per häst, detta gäller samtliga startande.

Anmälan
Anmälan sker till balingeryttarforening@gmail.com senast 1 vecka innan tävlingen.
I anmälan ska du ange klass och hästnamn, lektionsekipage ska ange önskemål på 3 hästar i sin anmälan.