Hoppning på Bälinge ryttarförening

Introduktion till hoppning

Vad är hoppning och hur går det till? Kan det passa för mig och min häst? Här nedan kommer information från SvRF's hemsida. 

Så här går det till:
Du kan tävla i banhoppning i klasser från 0,90 till 1,60 meter.
Banbyggaren kan sen inom de tillåtna maxgränserna för höjd och längd variera banans tekniska svårighetsgrad beroende vilken svårighetsgrad tävlingen har. Vid till exempel regional med kanske flera debuterande ekipage bör banan vara lättare, eller nationell då det i stället kan krävas mer av de startande.

Ponnyer tävlar i olika kategorier beroende på mankhöjd. Den högsta kategorin D, som är max 148 cm i mankhöjd, tävlar i klasser från Lätt D 0,80 m till Svår 1,35 m. För lägre kategorier är det lägre hinder i respektive klass på både höjden och längden.

Genom att variera hur hindren står i förhållande till varandra längs banan, på vilket avstånd och hur olika hindertyper kombineras, kan banans svårighetsgrad höjas eller sänkas, utan att hinderhöjder eller längd på hindren förändras.

Rättuppstående hinder är enkla plank eller vanliga bommar. Dit räknas också murar. Oxern och trippelbarren är så kallade längdhinder, med bommar både i hindrets fram- och bakkant. Här krävs att hästen sträcker på sig - länger sig - för att hoppa felfritt över.

Alla regler för banhoppning och tävling finns i TR, Tävlingsreglemente III

Läs mer om felpoäng, bedömningar och hindertyper HÄR.