Regler för ridning i ridhus och på ridbana vid BälingeRyttarförening
gäller from 25/3 2013


Under inga omständigheter får ridning utan hjälm förekomma i Bälinge ryttarförenings ridhus eller ridbana.
Ryttare som rider utan godkänd hjälm fäst med hakband under hakan kommer omedelbart att avvisas från ridhuset/ridbana.

 • Fri tid gäller samförstånd och hänsyn mellan ryttare och andra personer som vistas i ridhus och på ridbana. Den fria tiden är i första hand avsedd för skolridning. På fri tid kan också följande aktiviteter bedrivas: hoppning, longering, tömkörning och löshoppning. Alla som utnyttjar ridhus/ridbana samtidigt ska dock vara överens om vilka aktiviteter som ska bedrivas. Ingen longering, tömkörning eller hoppning får förekomma utan att samtliga i ridhuset har tillfrågats och givit sitt samtycke. Longering, tömkörning eller hoppning får endast ske då maximalt fyra ekipage befnner sig i ridhuset. Maximalt åtta hästar får samtidigt vara i ridhuset på fri tid.
 • Om det är kö får du rida maximalt 40 minuter i sträck, först till ridhuset rider först. Kamrater får inte hålla plats för den som kommer senare. 
 • Vid ridning samtidigt som ridlektion hålles får maximalt 3 hästar vara samtidigt på den anvisade platsen. Vid kö får du rida maximalt 30 minuter i sträck. Säg till instruktören från läktaren innan du kommer in med din häst. Ridningen får inte störa pågående lektion. Om instruktören anser det nödvändigt har den samma rätt att avvisa ekipage. Denna punkt gäller endast Bärf's inackorderingar, ekipage utifrån får inte rida samtidigt som ridlektion hålles.
 • För hästägare med många hästar får vid kö inte fylla upp en fri tid med enbart egna hästar, maximalt 2 hästar. Regeln gäller inte för häst utlånad på foder där ryttaren betalar egen fri tid. 
 • Alla som nyttjar ridhus och ridbana ska vara medlemmar i Bälinge Ryttarförening.
 •  Ridning för instruktör ska ske på bokad timme. Endast instruktör godkänd av Bärf är tillåtna*.
 • Då ridhuset är bokat av Bärf för träningar med 1-2 ekipage får Bärf's inackorderingar tillträde till ridhuset under särskilda villkor delgivna dessa.
 • Alla avgifter ska vara betalda i förskott på bg 833-8584, ange hästens namn vid alla betalningar. Bokning av ridhus sker på mail balingeryttarforening@gmail.com. Bokning bör ske senast 2 dagar innan den dag man önskar nyttja ridhuset*.
 • Det går inte att boka ridhuset timmen innan och efter lektionerna, vid dessa timmar gäller fri tid.
 • Ridskolan har rätt att använda halva ridhuset på fria tider utan förbokning.
 • Vid ridning på Bälinge Ryttarförenings anläggning ska ryttaren bära godkänd hjälm med knäppt hakband och sko/stövel med klack. Hästen ska alltid bära träns även vid avsutten verksamhet. Följ dessa enkla regler så blir din ridning i ridhuset säker.
 • Knacka innan du går in i ridhuset samt säg till innan du tar in din häst. Alla hästar som vistas i ridhuset ska hanteras i träns, inte i endast grimma.
 • Samtliga manegedörrar ska stängas alternativt spärras av med de vita, höga staketen
 • På och avsittning sker i mitten av en volt för att inte hindra andra ridande.
 • Stanna inte med hästen i hörnet innanför dörren, stor skaderisk!
 • All skritt sker innanför spåret. Övriga gångarter på spåret.
 • Håll till höger vid möte.
 • Ryttare som rider på spåret har förtur framför de som rider en väg
 • Halt görs lämpligen i mitten av en volt för att inte hindra någon.
 • Smacka eller använd inte spö när du är nära någon annan.
 • Om du behöver leda din häst, håll dig innanför spåret för att inte hindra övriga ryttare.
 • Släck belysningen efter dig.
 • Se till att du går ut ur ridhuset i god tid innan ridlektionerna börjar.
 • Glöm inte att göra rent efter din häst.
 • Det är förbjudet att tala i mobiltelefon när du sitter till häst.
 • Det är förbjudet att rida med hörlurar.
 • Longera inte din häst när det är lektion på andra delen i ridhuset.

Tänk på att detta är en ridskola, föregå medgott exempel!

*För närvarandet går det inte att boka ridhuset. Kontakta ridskolan på balingeryttarforening@gmail.com för mer information.