Lektionsschema vårterminen 2023

Kollar du via mobilen? Byt till webversionen så syns schemat som det ska. Du kan välja det längst ner på sidan.
 

Vårterminen 2023 börjar v.1, har sista lektionerna v.23 och det är lektioner även på röda dagar.


Angående lediga platser:
Under terminens 2-3 första veckor ser vi över sammansättningen i samtliga grupper. De elever som behöver byta nivå har förtur till de lediga platserna. När alla sådana byten är klara fyller vi resterande tomma platser från vår kö.

Angående gruppernas nivåer:
Grupperna är inte statiska på det sätt att varje individs utveckling styrs av gruppens nivå. En del grupper har en större spännvidd vad gäller ryttarnas förmåga medan andra grupper är mer homogena. Instruktörerna kan med sin kompetens och erfarenhet anpassa övningarna på så sätt att varje ryttare får rida utefter sin egen förmåga. För att varje elev ska få ut så mycket som möjligt av sina ridlektioner är det alltid instruktörerna som avgör huruvida en ryttare passar i en viss grupp eller inte. 

 

Nivåerna ska alltså ses mer som vägledning än som en måttstock med skarpa linjer.

Instruktörer
Charlotta Lantz (CL), Cia Svensson (CS), Emma Wahlberg (EW), Kim Johansson Hjort (KJH), 
Lena Linder (LL), Lisa Trillkott (LT), Maja Bladh (MB), My Sannestedt (MS).

Dag och tid

Måndag
17:00
18:00
19:00
20:00

Tisdag
17:00
18:00
19:00
20:00

Onsdag
15:30
17:00
18:00
19:00
20.00 ojämna veckor
20.00 jämna veckor

Torsdag
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Fredag
16:00
17:00
18:00

Lördag
09:00
10:00
11:00
12:00

13:00
14:00

Söndag
11:00
12:00

14:00
15:00

16:00
17:00
18:00
 

Nivå


Nivå 3
Nivå 5
Nivå 7 (vuxna)
Nivå 7 Dressyrgrupp


Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7/8 (vuxna)
Nivå 7 (vuxna)


Funkisridning
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 7
Nivå 6 (vuxna)
Nivå 3 (vuxna)
      

Nivå 2
Nivå 3 
Nivå 5 Träningsgrupp
Nivå 7/8 Hoppspecial
Nivå 7/8 Hoppspecial


Nivå 2
Nivå 3
Nivå 3 (vuxna)


Nivå 7/8 (vuxna)
Nivå 7 (mindre grupp)
Nivå 2 
Nivå 1 (vuxna)

Nivå 3
Nivå 4


Hästlekis Enhörning
Hästlekis Pegasus

Nivå 2
Nivå 2

Nivå 4
Nivå 4 (vuxna)
Nivå 5 (vuxna)

Instruktör


LL
LL
LL
LL


MS
LT
LT
LT


MS
LL
LL
LL
LL
LL


MS
MS
MB
MB
MB


EW
EW
KJH


LT / MS
LT / MS
LT / MS
LT / MS

CS
CS


EW
EW

EW
EW

MB / KJH / CL
MB / KJH / CL
MB / KJH / CL

Lediga platser


0
2
0
1


1
2
0
1


-
0
0
3
3
1


1
0
1
0
0


0
2
0


1
2
1
1

0
0


3
3

0
1

0
2
0

Du vet väl om att alla som är medlemmar i en förening som ingår i Svenska Ridsportsförbundet (vilket Bärf såklart gör) är omfattade av en olycksfallsförsäkring via Folksam? 
Följ länken för mer info!