Bälinge Ryttarförenings måldokument

1. BÄRF: S målsättning är att sammanhållning och stämning i klubben ska vara god. All verksamhet ska genomsyras av vårt motto ”Kunskap, Gemenskap och Trygghet”

Vi skall verka mot detta mål genom att:

 • fortsätta det nära samarbetet mellan styrelse och personal med regelbundna gemensamma träffar och personalrepresentation under en del av styrelsemötet.
 • fortsätta stödja ungdomsverksamheten genom att vara med på deras träffar om de så önskar samt i form av utbildning vid behov.
 •  fortsätta med våra traditioner, såsom städ- och reparationsdagar, Hästens dag och Julfest för alla medlemmar, där årets stallbästis, årets stallkompis, vinnare av poängtoppen presenteras.
 • fortsätta bedriva och vidareutveckla stallvärdinneverksamheten, med kontinuerliga nyrekryteringar
 • anordna aktiviteter på loven tillsammans med Ungdomssektionen

2. BÄRF: s målsättning är att vi alltid ska kunna känna stolthet över vår ridskola, våra elever, vår personal och våra hästar. Vi skall verka mot detta mål genom att:
 • presentera vår verksamhet via nyhetsbrev per e-post ett antal gånger per år och uppdatera hemsida samt blogg.
 • utanför ridskolan sprida vår informationsbroschyr 
 • uppmärksamma när våra medlemmar gör bra saker, ex tävlingsresultat men även andra bra insatser, ex stallkompis och stallvärdinnorna
 • söka sponsorer till våra tävlingar, så att de på så vis kan fortsätta att ha en hög kvalité.
 • genomföra kvalitetsundersökningar i slutet av terminerna, via enkäter till elever och föräldrar.
 • erbjuda våra ledare utbildningar inom ledarskap och instruktörsutbildningar inom Svenska Ridsportförbundet.
 • fortsätta att skapa en bra arbetsplats för vår personal.
 • vi även fortsättningsvis ska erbjuda både barn, ungdomar och vuxna, samt barn med funktionshinder ridkurser och läger av hög kvalité, samt att även erbjuda privatryttare träningstillfällen.

3. BÄRF: s mål är att ha engagerade och aktiva medlemmar Vi skall verka mot detta mål genom att:
 • fortsätta att utveckla olika medlemsgrupper.
 • regelbundet informera föräldrar om vår verksamhet och våra föreningsaktiviteter via vår hemsida, i broschyrer, via anslagstavlan i stallet och genom medlemsaktiviteter.
 • föreningen via sin Tävlingssektion fortsätter att utbilda föräldrar och ridelever till kunniga tävlingsfunktionärer.
 • tävlingssektionen håller informationsmöte i anslutning till årsmötet för de elever med föräldrar som vill börja tävla lokalt.