Handlingar till årsmöte den 10 mars 2024

Välkomna på årsmöte
Tid: söndagen den 10 mars kl. 15.
Plats: Källarlokalen, Bälinge bygdegård

Årsmöteshandlingar
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Revisionsberättelse
Balans- och resultaträkning
Verksamhetsplan 2024
Budget 2024
Valberedningens förslag

Välkomna!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter